Web Analytics Made Easy - Statcounter • Sever #1
 • Zoom+ Views: 123

  Được nam đồng nghiệp mời đi ăn Mikami Yua chủ động gạ gẫm lên giường để trả ơn

  Được nam đồng nghiệp mời đi ăn Mikami Yua chủ động gạ gẫm lên giường để trả ơn, còn mắng hắn tham quan ô lại. Nhưng Bộ trưởng cũng không biết xấu hổ, ông phun nước bọt: “Là cán bộ mọi người tham lam, tôi không tham là một kẻ ngốc!” Huống hồ, tham ô cũng là tương tác, không có mấy tên tiện nhân tiêu hồn thực cốt các ngươi tự mình đưa tới cửa, ta cũng không dễ dàng tham nhũng như vậy! – Hiểu Yến nhất thời nghẹn lời, nhưng nghe cục trưởng mắng nàng tiện nhân, không khỏi ác hướng về bên gan, phim sec van phong một chưởng tát qua. Cục trưởng không đề phòng, cả đời.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image