Web Analytics Made Easy - Statcounter • Sever #1
 • Sever #2
 • Sever #3
 • Zoom+ Views: 147

  Lời tự thuật của một con đàn bà nghiện tình dục

  Lời tự thuật của một con đàn bà nghiện tình dục, anh làm như tôi hớp mất hồn anh rồi. Tôi ấp úng mãi mới lí nhí bật ra được vài chữ : tôi thấy cô diện sang quá mà bị tá hỏa tam tinh. Cô cười rè rè chống chế : ối, anh khen chi ba thứ đồ siđa mua ở chợ trời, anh làm tôi mắc cỡ. Nói vậy chớ cô có vẻ thích,The White Room – Ten Secrets nhất là ngỏn ngoẻn đá hất cho tôi một cái liếc, mấy ông thi sỡi bắng nhắng gọi là “ con mắt có đuôi “ làm tôi xiểng niểng thêm. Tôi sẵn đà cố gắng.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image